INIT#2_Flyer.jpg

HELIUM INIT#2 / SEMINAR

STJERNESMELL – Overlevelsestrategier for atelierfellesskap i pressområder

25. oktober 2018

Sted: Hydrogenfabrikkens kompressorhall, Øraveien 2, Gamle Fredrikstad

Arrangør: Prosjektrom Helium i samarbeid med Østfold Bildende Kunstnere.

Støttet av: Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, NBK og Østfold kunstsenter.

Gratis inngang og lunsj

Påmelding innen 22. oktober: https://www.deltager.no/atelierseminar_stjernesmell

På atelierseminaret STJERNESMELL inviterer vi inn ulike aktører for å belyse alternative modeller for etablering av produksjonslokaler for kunstnere. Hovedforedragsholder vil være leder for Finlands kunstnerorganisasjons Atelierstiftelse, Tulla Paalimäki.

SEMINARPROGRAM: kl.09.30 – 16.00

VELKOMSTKAFFE FRA kl.09.15

Kl.09.30 / INTRODUKSJON ved Jonas Qvale / Leder av ØBK / Styremedlem i ØKS

FOREDRAGSHOLDERE:

Tuula Paalimäki / Director of Finnish Artists’ Studio Foundation

Marius Dahl / SAF - Strømsø atelierfellesskap, Drammen

Tom-Erik Lønnerød / Spriten Kunsthall / Kunstnerbyen Skien

Graham Hayward / Fellesverkstedet i Oslo

Arild Eriksen / Arkitekt, UKS-prosjektet Kunstnerbolig

Kl. 12 – 13.00 / LUNSJ (GRATIS VED PÅMELDING)

kl.13.00 / Kort innledning før paneldebatt:

Ole-Henrik Holøs Pettersen / Kultursjef i Fredrikstad kommune

kl.13.15 – 15.30 / PANELDEBATT / Muligheter for innspill fra salen

Moderator: Trond Hugo Haugen / Styremedlem i UKS / Oslo Open / Kunstnernes Hus

PANELDELTAKERE:

Freddy André Øvstegård / SV / Stortingsrepresentant

Ole G. Slyngstadli / Daglig leder OSLOBIENNALEN

Atle Ottesen / Gruppeleder Ap / leder av Kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad kommune

Line Fasteraune / BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus / Prosjektleder for  Atelierkontoret – mulighetsstudie støttet av Oslo Kommune

Hanne Tollerud / Ap / Ordfører i Moss kommune

Frode Kyvåg / Byrådssekretær Oslo kommune

Arne Revheim / Kunstnerrepresentant / Prosjektrom Helium


Kl.15.30 / OPPSUMMERING

Kl. 16.00 / Avsluttes med omvisning i Norske kunsthåndverkeres Årsutstilling 2018 i Hydrogenfabrikken.

—-

BAKGRUNN

Kunstnere og andre kreative næringer har gjentatte ganger vært med på å gjøre sovende eller slitte bydeler til attraktive steder ved å ta dem i bruk. Det er snarere regelen enn unntaket at disse miljøene skvises ut når pengesterke aktører inntar disse ”spennende” områdene. Etter drøye 5-års drift står kunstnermiljøet rundt Hydrogenfabrikken allerede i en usikker situasjon. Nye eiere har varslet satsning på industri fremfor kunst og legger ned den unike utstillingshallen som har satt stedet på kartet og sørget for rekruttering på området. Utviklingsmulighetene til å få flere kunstnere inn på  området er stoppet og det er tvilsomt om kunstnermiljøet vil ha noen framtid her. Det private leiemarkedet har vist seg å være både for kostbart og lite pålitelig.

Prisene på leiemarkedet stiger jevnt, mens inntektene til kunstnerne følger ikke samme indeks. Det ikke nødvendigvis pengene som er drivkraften bak næringen, men trygg og god nok plass til å skape kunst. Det finnes kommuner i Norge som har satset på subsidierte atelierer fordi de ønsker seg et godt og synlig kunstnermiljø, men mange av de mellomstore byene mangler dette i dag. Kulturbudsjettene er allerede skrapet ned til beinet og næringsstøtte tilfaller stor sett ikke kulturaktører, selv om kulturnæringen representerer et betydelig antall arbeidsplasser der kunstnertettheten er stor.

Finnes det andre støtteordninger og eierskapsmodeller, som f.eks en atelierstiftelse, som kan sikre fremtiden for et atelierfellesskap? Hvilke muligheter har kunstnere til å eie i stedet for å leie sin egen arbeidsplass? De inviterte seminardeltagerne vil presentere erfaringer som kan besvare noen av disse spørsmålene. Det blir paneldebatt med muligheter for innspill fra salen.

Hensikten med seminaret er å invitere til dialog og fremtidig samarbeid mellom kunstnere og representanter for fylker og kommuner som vurderer å tilrettelegge for nye atelierfellesskap. Finnes det muligheter for at kunstnerne kan være med på å utvikle nye bydeler i sentrumsnære strøk uten å risikere nok en stjernesmell?

 VELKOMMEN!

Prosjektrom Helium

v/Tor-Magnus Lundeby

Hege Liseth

Arne Revheim

Laila Kongevold